T.C.

İKİZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 


PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI PERSONELİNİN

SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN

İLAN METNİ 


Belediye Başkanlığımızda; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, başvuruları kabul edilenler listesi (Ek-1) ile gerekli şartları taşımadığından başvuruları kabul edilmeyenler listesi (Ek-2) ekte yayınlanmıştır.


 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Usul ve Esasların 10? uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Başvurusu kabul edilen adaylar için, Valilik ve İl Emniyet Müdürlüğünden talep edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları geldiğinde yeniden değerlendirme yapılacaktır. Başvurusu kabul edilmeyenler, iş bu ilan tarihini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde (23.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar) İkizce Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne kayıt yaptırmak koşuluyla gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler. 

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 20.02.2018


S.NOADI SOYADIBAŞVURU DURUMU1Ali KALYONCUKABUL2Ayhan COŞKUNKABUL3Galip OVALIKABUL4Halit SARIKABUL5Hüseyin KALYONCUKABUL6Kenan ALTUNKABUL7Kerim KALYONCUKABUL8Ercan KALENDERKABUL9Mehmet AZAKLIKABUL10Mehmet SEKMENKABUL11Nurcan BAŞCIKABUL12Öznur ZARİFKABUL13Rasim KIŞLAKABUL14Refahattin FUKULKABUL15Sebahattin ERGENKABUL16Sedat KALYONCUKABUL17Sedat KARABAYKABUL18Senai KALENDERKABUL19Şenol ALTUNKABUL20Tuncay YAMAKKABUL21Enes KALYONCUKABUL